• OSP w Lubaniu
  • Szkoła Podstawowa w Lubaniu
  • Pałac w Lubaniu

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkańców "LUBANIANKA" w Lubaniu informuje, iż dnia 7 V 2019 r. o godz. 1900 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

Czytaj więcej: Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Nowy sołtys wybrany

Nowym sołtysem został Piotr Puzdrowski.

XXXVI Bieg Mazurka Dąbrowskiego

Serdecznie zapraszamy na XXXVI Bieg Mazurka Dąbrowskiego, który odbędzie się 30 września 2018 r. w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Zgłoszenia do biegu głównego przez stronę https://elektronicznezapisy.pl do 23 września do godz. 23:59 lub w dniu zawodów w biurze od godz. 11:30. Więcej informacji na plakacie i w regulaminie.

 

Czytaj więcej: XXXVI Bieg Mazurka Dąbrowskiego

Wybory na sołtysa

Na podstawie §12 Statutu Sołectwa Lubań Wójt Gminy Nowa Karczma zwołuje zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Lubań na dzień 29 marca 2019r. na godz. 1730 w Szkole Podstawowej w Lubaniu.

Czytaj więcej: Wybory na sołtysa

Zmiana w systemie selektywnej zbórki odpadów

Od pierwszego dnia października 2018 r. zmianie ulegnie system odbierania odpadów. Jak dotąd, mieliśmy 3 kosze na odpady: BIO (najczęściej brązowy kosz), MIESZANE (najczęściej niebieski kosz) i SUROWCE (najczęściej żółty kosz). Od 1.X.2018 r. koszy (worków) będzie 5....

Czytaj więcej: Zmiana w systemie selektywnej zbórki odpadów

Lokalizacja

  • 54°07′13″N 18°09′44″E
  • Polska
  • województwo pomorskie
  • gmina Nowa Karczma
  • Sołectwo Lubań

Kontakt